Επίσκεψη για την Διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Κυπαρισσίας

ΣΥΣΚΕΨΗ πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κυπαρισσίας το υπεύθυνο Κλιμάκιο, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ελέγχου της Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε έλεγχος των υπηρεσιών του Δήμου με την διοικητική διάρθρωσή τους βάση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Μετά την επίσκεψη αναμένεται να συνταχθεί Έκθεση με τις απαραίτητες παρατηρήσεις και συμπληρώσεις και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε ο Δήμος μας να πιστοποιηθεί για την Διαχειριστική του επάρκεια, προκειμένοτ να είναι δικαιούχος προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Ουσιαστικά η Διαχειριστική επάρκεια αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για να είναι σε θέση ο Δήμος Κυπαρισσίας να συμμετέχει άμεσα σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα απο την Δ Προγραμματική περίοδο. Η υλοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας και τα βήματα που θα ακολουθηθούν αναμένεται να προσδώσουν στο Δήμο ένα άλλο επίπεδο τεχνογνωσίας ώστε να είναι έτομος και συμμέτοχος σε μικρά και μεγάλα έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Share on Google Plus

About kyparissiotis