ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ

Με την ενσωμάτωση της καταμέτρησης στους δήμους του Νομού Μεσσηνίας να βρίσκεται στο 99,80 , ο χάρτης των ποσοστών των κομμάτων στους δήμους Καλαμάτας, Πύλου – Νέστορος, Οιχαλίας, Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης έχει ως εξής:
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2019
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-20191
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2019
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-20191
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2019
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-20191
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9F%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2019
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9F%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-20191
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%E2%80%93-%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2019
Screenshot_2019-07-08-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%E2%80%93-%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%E2%80%93-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-20191
kyparissianews, kalamatanews, freegr network 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια