ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» η σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των εννιακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών ευρώ και τριάντα λεπτά (908.613,30 ευρώ), που αναλύεται ως εξής:
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι 16-10-2018. Το παρών έδωσαν και αυτοδιοικητικοί του Δήμου Τριφυλίας, με επικεφαλής τον δήμαρχο Τριφυλίας Παναγιώτη Κατσίβελα και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Κατσούλα, ο Ζαχαρίας Κανελλόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ενώ εκ μέρους της Περιφέρειας το παρών έδωσε η περιφερειακή σύμβουλος και συντονίστρια έργου Αντωνία Μπούζα.
Share on Google Plus

About kyparissiotis