ΑΡΩΓΗ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΥΡΙΑ

«Χορήγηση ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών»
Ο Δήμος Τριφυλίας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος εφάπαξ χορήγησης ειδικού βοηθήματος  για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα.
          Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι αιτούντες, θα πρέπει:

1.Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά την κύρια κατοικίαλόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 14.02.2018.
2.Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018).
3.Να ικανοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι, από τη Δευτέρα 23 Απριλίου μπορούν να  προσκομίσουν στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου :

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
  3. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού.
  5. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)  του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  8. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. για νοικοκυριά που στη σύνθεσή τους περιλαμβάνονται άτομα ή άτομο με αναπηρία εξήντα επτά (67%) και άνω.
  9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
Share on Google Plus

About kyparissiotis