45 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Οκτωβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, θα πραγματοποιηθεί η 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.
Λίστα με τα θέματα:
1.Ορισμός μελών Δ Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας–Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.
2.Ορισμός μελών Δ Σ της Δημοτικής Επιχείρησης«Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού- Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας».
3.’Ιδρυση Τράπεζας Αίματος Δήμου Τριφυλίας και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης.
4.Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου –Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου-ΛιμενικούΤαμείου Ν. Μεσσηνίας για το έργο:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
5.Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2016 (Έγκριση της αριθ. 279/2016 Α Ο Ε ).
6.Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού ΔΕ Αετού.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού ΔΕ Αυλώνος.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας Υλικών Α Μ Ε Α για πρόσβαση στις παραλίες της Δ. Κ Γαργαλιάνων.
9.Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας Υλικών Α Μ Ε Α για πρόσβαση στις παραλίες της Δ. Κ Κυπαρισσίας.
10.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας «μεταλλίων και
προπλασμάτων 2016».
11.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου και εξοπλισμού κτιρίου ΑΣΟ ΔΕ Φιλιατρών 2016.
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Αυλώνος 2015.
13.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Γαργαλιάνων 2015.
14.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Φιλιατρών 2015.
15.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Αυλώνος 2016.
16.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Φιλιατρών 2016.
17.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Γαργαλιάνων 2016.
18Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Κυπαρισσίας 2016.
19.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας σκυροδέματος ΔΕΤριπύλης.
20.Παραχώρηση του υπογείου του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου για την λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στον Εξωραιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Σιδηροκάστρου.
21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων».
22.Διαγραφές τελών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
23.Έγκριση Απολ-σμού της Επιτροπής ελέγχου και διοργάνωσης του πανηγυριού Γαργ-νων 2016.
24. Χορήγηση-Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.
25.Έγκριση πληρωμής προστίμου.
26.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή Υποστέγου Δημ. Σχολείου Κοπανακίου».
27.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Καλού Νερού».
28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Σχ. Κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων.»
29.Έγκριση παράτασης διάθεσης οχήματος στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας.
30.Απόδωση λογαριασμού υπαλλήλων.
31.Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου διανομής χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και την σύνδεσή τους με το δίκτυο της Δ. Κ Φιλιατρών του Δ. Τριφυλίας (Περιοχή νέας δεξαμενής).
32.Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 K VA(Ν.2) για την σύνδεση με το Δίκτυο διανομής Χ. Τ στο Κεφαλάρι-Βρύσες.
33.Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση παροχής στην περιοχή Αι Λαγούδη Κυπ-σιας
Δ. Τριφυλίας.
34. Επέκταση δικτύου διανομής χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και
στύλων και την σύνδεσή της στο αθλητικό κέντρο Αγρίλι της ΔΕ Φιλιατρών του Δ. Τριφυλίας
35.Έγκριση δαπάνης για σύνδεση με το δίκτυο Τ. Κ Μύρου (φωτισμός στον Αρχαιολογικό χώρο Περιστεριάς).
36.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Αγρ. Οδών ΔΕ Αυλώνος
37.Έγκτιση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου Συντήρηση Αγρ. Οδών ΔΕ
Γαργαλιάνων.
38.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Κατασκευή πίλαρς φωτισμού κοινόχρηστων Χώρων.
39.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση
Κοινοχρήστων χώρων Τριπύλης».
40.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή-
Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αετού».
41. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης- Ανάθεση τελετής αποκαλυπτηρίων πεσόντων
Φιλιατρινών Αεροπόρων.
42.Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης–Ανάθεση για την συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στην έκθεση FILOXENIA στην Θεσσαλονίκη από 18-21 Νοεμβρίου 2016.
43.Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης–Ανάθεση για την συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στην έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ που θα γίνει στην Τρίπολη από 9-13 Νοεμβρίου 2016.
44.Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης–Ανάθεση για την ημερίδα Τουρισμού που θα γίνει στην Κυπαρισσία την 12-11-2016.
45.Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών αιρετών προσώπων.
Share on Google Plus

About kyparissiotis