ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου οι εγγραφές νηπίων και βρεφών σχολικής χρονιάς 2016 – 2017 για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:
 Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ
1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού .
2. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και το πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας με τα προβλεπόμενα κάθε φορά εμβόλια , ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης .
3. Βεβαίωση εργοδότη- μητέρας ότι είναι εργαζόμενη ή πρόκειται να εργαστεί εντός του μηνός από την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα .
4. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος .
 5.Υπεύθυνη Δήλωση. 6.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό , απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα , όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις . Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια από 2,6 έως 5 ετών (2012,2013, Φλεβάρη 2014). Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Δ/νση του Παιδικού Σταθμού από 12:00 έως 14:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες .

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια