ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Αναρτώνται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τα ονόματα των δικαιούχων του επισιτιστικού προγράμματος, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που είχαν κατατεθεί το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διαχειριστικής Αρχής, ως δικαιούχοι εγκρίθηκαν για τη Μεσσηνία 3.462 άτομα, ενώ απορρίφθηκαν 564 αιτήσεις. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερώνονται περαιτέρω για την εφαρμογή του προγράμματος από τους υπαλλήλους-πιστοποιημένους χρήστες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Δήμων (στα σημεία που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις ένταξης) στις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών. Οι απορριφθέντες του προγράμματος έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν στους πιστοποιημένους χρήστες της Περιφερειακής Ενότητας και των Δήμων (στα ίδια σημεία δηλαδή που είχαν υποβάλλει τις αιτήσεις) στις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών. Οι ενιστάμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένστασης μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους λόγους της ένστασης, σε απλά φωτοαντίγραφα.
Share on Google Plus

About kyparissiotis