ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7ΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορηθήκαμε την αναπομπή του σχεδίου Π.Δ.  για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου από το ΣτΕ  στο ΥΠΕΚΑ με τις παρατηρήσεις περί δημιουργίας εθνικού πάρκου. Με τον αυτονόητο σεβασμό στις κρίσεις της δικαιοσύνης, θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή αναιρεί όλη τη προεργασία των τελευταίων τριών ετών, που έγινε με εξαντλητικό διάλογο των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες, ΥΠΕΚΑ, Επιστημονική Επιτροπή, κοινωνικοί φορείς), ακυρώνει τα συμπεράσματα της Διαβούλευσης που προηγήθηκε της εκπόνησης του σχεδίου, διαγράφει δίχως πειστικά επιχειρήματα τα πορίσματα της Επιστημονικής Επιτροπής και μοιραία οδηγεί σε παράλογες οριζόντιες και πλήρεις απαγορεύσεις.
Η Ιστορία δυστυχώς έχει δείξει ότι όπου ίσχυσαν οριζόντιες και απόλυτες απαγορεύσεις παραβιάστηκαν, δυστυχώς, απόλυτα με χειρότερα αποτελέσματα και για την κοινωνία και για το περιβάλλον.
Καλούμε το ΥΠΕΚΑ:
·        Να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της διαβούλευσης με την αυτονόητη συμμετοχή του Δήμου και των λοιπών φορέων,
·        Επιβεβαιώνουμε τις απόψεις μας όπως αυτές κατατέθηκαν αναλυτικά στα πλαίσια της προηγούμενης διαβούλευσης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια