Δήμος Τριφυλίας: 30η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου!

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (30-09-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: 
1. Παραχώρηση θέσεων εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Γαργαλιάνων, έτους 2013 
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού &Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2013. 
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και Εκκαθάρισης Εργολαβίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ» Δ.Κ. Γαργαλιάνων. 
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και Εκκαθάρισης Εργολαβίας του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΚΟΥΡΗ» Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ". 
5. Αίτηση Καλογερόπουλου Αντωνίου του Χρήστου για διαγραφή τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Αετού. 
6. Καθορισμός παραβόλου υπέρ του Δήμου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος και για την ετήσια ανανέωση των χορηγουμένων αδειών (έγκριση της αριθ. 123/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής). 
7. Αίτηση Ανδρώνη Λυκούργου για μείωση μισθώματος στο δημοτικό ακίνητο «Κληροδότημα Κοκκώνη» Δ.Κ. Γαργαλιάνων (έγκριση της αριθ. 131/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής). 
8. Έγκριση της αριθ. 5/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο και στον Κεντρικό δρόμο της Τ.Κ. Μαραθόπολης κατά το χρονικό διάστημα από 20/07 έως 31/08. 
9. Εκκαθάριση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης Δ.Ε. Γαργαλιάνων (έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Γαργαλιάνων). 
10. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περιπτ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (5 ημ/σθια για το μήνα Οκτώβριο). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About kyparissiotis