Αιγαλός και σκουπίδια στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11/6/2012 και ώρα 13:30 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.
Την πρόσκληση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής Γιώργος Σαμπαζιώτης περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα.
1) Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης Φιλιατρών».
2) Έγκριση πρακτικών ανοικτού-τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αετού, Δ.Ε. Αυλώνος, Τ.Κ. Τριπύλης καθώς και του καθαρισμού Λαϊκής Αγοράς Τ.Κ. Κοπανακίου, για το έτος 2012.
3) Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου Τριφυλίας (δημοτικό ακίνητο-κατάστημα στην Τ.Κ. Τριπύλης).
4) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Στόμιο», Τ.Κ. Φιλιατρών, για τοποθέτηση αυτοκινούμενης καντίνας.
5) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Καρτελά», Τ.Κ. Κυπαρισσίας, για τοποθέτηση αυτοκινούμενης καντίνας.
6) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Σεργιάνι», Τ.Κ. Κυπαρισσίας, για τοποθέτηση αυτοκινούμενης καντίνας.
7) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Γιαννίτσαινα», Τ.Κ. Κυπαρισσίας, για τοποθέτηση αυτοκινούμενης καντίνας.
8) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Βλάχου», Τ.Κ. Κυπαρισσίας, για τοποθέτηση αυτοκινούμενης καντίνας.
9) Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Μπραζέρι», Τ.Κ. Καλού Νερού, για τοποθέτηση αυτοκινούμενης καντίνας.
10) Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού –παραλίας στη θέση «Αϊ Λαγούδη», Τ.Κ. Κυπαρισσίας, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής , τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων.
11) Τροποποίηση–συμπλήρωση της αριθ. 431/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας (ορισμός μειωμένου συντελεστή Δημοτικών Τελών για βιομηχανίες και βιοτεχνίες με εμβαδό άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ.)
Share on Google Plus

About kyparissiotis