Το πανηγύρι του Σταυρού στο Δ.Σ. Τριφυλίας

ΜΕ διαδικαστικά αλλά και ουσιαστικά θέματα θα ασχοληθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2- Κυπαρισσία, την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (02-09-2011), στις 20.00 το βράδυ το Δ.Σ. Τριφυλίας, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :
1. Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Τριφυλίας Δ.Κ. Κυπαρισσίας ως διαχειριστές λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς.
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ" ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟ Κ.Δ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ.
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΛΤΑΣ".
4. Έγκριση της αριθ. 113/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας με θέμα "Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου , για το έτος 2011, στο χώρο όπου πραγματοποιείται η εμποροζωοπανήγυρη της Δ.Κ. Γαργαλιάνων".
5. Παραχώρηση θέσεων εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας.
Share on Google Plus

About kyparissiotis