ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ 8ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

kyparissiotis | Σάββατο, Μαΐου 27, 2017 | 0 σχόλια

Υπογράφτηκε η σχετική απόφαση από το δήμαρχο Τριφυλίας για την τοποθέτηση ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα ονόματα των προσληπτέων είναι: Λάμπρου Δήμητρα ΔΕ Διοικητικών, Χωραϊτη Αγγελική ΔΕ Διοικητικών, Σφυρή Ελένη ΔΕ Διοικητικών, Φράσκου Παναγιώτα ΔΕ Διοικητικών (τοποθετείται από 25 – 05 – 2017 έως 22 – 01 – 2018 διότι είναι αντικατάσταση παραιτηθείσας ωφελούμενης), Ηλιοπούλου Δήμητρα ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, Θεοδωρακοπούλου Ελένη ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μούστρης Γεώργιος ΔΕ Οδηγών. Για απασχόληση σε εκπαιδευτικές δομές η Δημοπούλου Κανέλλα ΔΕ Σχολικών Βοηθών.

Category: , , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια