ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

24η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

kyparissiotis | Τετάρτη, Μαΐου 24, 2017 | 0 σχόλια

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 24-05-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :
 Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Αυλώνος» Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Αετού» Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 3/2017 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς Δ.Σ.) Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια