49η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 22-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
 1)Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.831/2015 αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
2)Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και του Αντωνόπουλου Νικoλάου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
 3)Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της αριθ.436/2016 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
 4)Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού «Βελτιώσεις Δημ.Οδών Αετού»
 5)Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής του Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.). 6)Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ). 7)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια