ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

« 38η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » του Δήμου

kyparissiotis | Τρίτη, Αυγούστου 23, 2016 | 0 σχόλια

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 26-08-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016
2)Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Αποκομιδής Απορριμμάτων»
3)Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση εφέσεων κατά προσφυγών που αφορούν την 3/2003 Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Κυπαρισσίας και του 11ου /2003 σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής του Π.Δ.5/17-12-85
4)Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 27/2016 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας
5)Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τροφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Category: , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια