ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΝΕΑ ΚΑΥΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

kyparissiotis | Σάββατο, Ιουλίου 23, 2016 | 0 σχόλια

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016  και ώρα 13.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
 • Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Κυπαρισσίας»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Γαργαλιάνων»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου Τριφυλίας»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Τοίχοι αντιστήριξης Τ.Κ. Καρυών, Δημ.Οδού Τ.Κ. Στασιού, Τ.Κ. Μύλων»
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Επιβατικού Αυτοκινήτου»
 • Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια πλαστικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Πύργου»
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Φιλιατρών»
 • Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια