ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

« 8η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » Δήμου Τριφυλίας.

kyparissiotis | Τρίτη, Μαρτίου 15, 2016 | 0 σχόλια

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 16-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα: 1)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.
2)Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής για την εργασία «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015».
3)Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή κοινοτικού γραφείου Αυλώνος».
4)‘Εγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Επισκευή αποθήκης Γυμνασίου Κυπαρισσίας».
5)Έκδοση 2ου εντάλματος προπληρωμής, ποσού 420,00€ για κάλυψη αναγκών αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και ορισμός υπολόγου.

Category: , , , ,

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 σχόλια