Video Of Day

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

19η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» του Δήμου Τριφυλίας

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 30-06-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1)Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς) του πρόχειρου διαγωνισμού «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Τριφυλίας»
2)Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και παραλιών Δήμου Τριφυλίας»
3)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015.
4)Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2015 (εισήγηση προς το Δ.Σ.).
5)Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Τριφυλίας (Πίλλαρ)»
Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Η υποβολή οικονομικών προσφορών, για τα έργα που ανατίθενται από την Οικονομική Επιτροπή, θα γίνεται από τον ίδιο τον εργολάβο ή από εξουσιοδοτημένο απ΄αυτόν πρόσωπο, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, έως την ημέρα της συνεδρίασης. Κάθε οικονομική προσφορά, για να θεωρείται έγκυρη, θα συνοδεύεται από: 1) φορολογική ενημερότητα, 2) ασφαλιστική ενημερότητα, 3) Βεβαίωση ή Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει και 4) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου εργολάβου στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση της Τεχνικής Μελέτης (Περιγραφής) και των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου και ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτού.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια