Τα εγκεκριμένα σκευάσματα για το 2014 για τις ασθένειες του αμπελιού

Στην καλλιέργεια του αμπελιού πάντα υπάρχει μεγάλος αριθμός φυτονόσων και μεγάλη ποικιλία παθογόνων αιτίων (βακτήρια, ιοί, μύκητες, έντομα, παρασιτικά ακάρεα και νηματώδεις) που δημιουργούν προβλήματα στην ανάπτυξη των φυτών και την παραγωγή. Γι αυτό κατέχει σημαντικό ρόλο, η ορθολογική αντιμετώπιση των ασθενειών και των εχθρών αυτών, με προϋπόθεση την γρήγορη διάγνωση της πάθησης και την προληπτική αντιμετώπιση όσο αυτό είναι εφικτό, με καλλιεργητικές μεθόδους και με εφαρμογή κατάλληλων αποδεκτών σκευασμάτων.......
Οι ζημιές που παρατηρούνται κάθε χρόνο στους αμπελώνες από μυκητολογικές ασθένειες, είναι περισσότερες από αυτές που αναφέρονται από τις υπόλοιπες ασθένειες και τους άλλους εχθρούς του αμπελιού. Υπάρχουν μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλουν το ξύλο των πρέμνων (ίσκα, φόμοψη κ.α.) και αυτές που προσβάλουν την φυλλική επιφάνεια, τους βλαστούς, τους βότρεις (ωίδιο, περονόσπορος κ.α.). Τα εγκεκριμένα σκευάσματα για το 2014 είναι τα εξής:

Λίστα 1
Λίστα 2
Share on Google Plus

About kyparissiotis