19η και 20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τροποποιήσεις Προυπολογισμού

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΤΑΙ σύντομα η 19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας 
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (24-07-2013), ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00, για τακτικήσυνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στο πιο κάτω θέμα:
1. Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Ξενώνα – Λαογραφικού Μουσείου Αρμενιών (ΝΠΔΔ), τέως Δήμου Κυπαρισσίας, οικ. έτους 2010 (Έγκριση της αριθ.51/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής).
20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας 
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 24η  του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (24-07-2013), ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.15, για τακτικήσυνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: 
1. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού  3.000,00 ευρώ, για κάλυψη δαπανών αλληλογραφίας του Δήμου Τριφυλίας. 
2. Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης, Δήμου Τριφυλίας. 
3. Παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Προδρομητών. 
4. Αποδοχή ποσού 43.700,00 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 
5. Παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος Αυλώνος στο Σύλλογο Γυναικών Σιδηροκάστρου. 
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2013. 
7. Εξέταση ενστάσεων κατά λογαριασμών τελών – ύδρευσης νεκροταφείων, Δ.Ε. Αυλώνος. 
8. Λήψη απόφασης για α) ορισμό δυο (2) αντιπροσώπων του Δήμου Τριφυλίας που θα συμμετέχουν στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία και β) εγγραφή στον ετήσιοΠροϋπολογισμό Δ. Τριφυλίας, οικ.έτους 2013, της ετήσιας συνδρομής συμμετοχής του Δήμου Τριφυλίας στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, ύψους 1.000 ευρώ. 
9. Εξέταση αίτησης κ. Κοροβίλα Αθανασίου, εκπροσώπου της εταιρείας «ΡΙΛΛΑ ΕΛΛΑΣΕΠΕ», σχετικά με επανεξέταση της αριθ. 219/11-07-2012 αποφάσεως ΔημοτικούΣυμβουλίου Τριφυλίας
10. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Α΄φάση). 
11. Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κυπαρισσίας (Δ.Ε.Υ.Α.ΚΥ.). 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια