Εξώδικο κατά πάντων για το θέμα της Ελαίας και το σήριαλ συνεχίζεται...

ΜΕ εξώδικο απαντά η εταιρία Παππά στην υπόθεση που ταλανίζει την περιοχή μας και μάλιστα  κοινοποιείται στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλη Αγγέλακα, τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, το δήμαρχο Τριφυλίας Κώστα Κόλλια, τον αντιδήμαρχο Τριφυλίας - πολιτικό προϊστάμενο της Πολεοδομίας Παναγιώτη Τσίγγανο, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η αναφορά που επιδόθηκε αναφέρει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί όπως το έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Εργου του ΥΠΕΚΑ για το οποίο τονίζεται πως μέσω αυτού τούς έχει γίνει γνωστό «ότι οι αναρμοδίως εγερθείσες υπό της ΕΥΕΠ αιτιάσεις είναι παντελώς αβάσιμες». Σημειώνεται ακόμη ότι, με το έγγραφο 16014/1011/12-4-2013 της Διεύθυνσης ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το παραπάνω έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Εργου του ΥΠΕΚΑ «είναι το τρίτο κατά σειρά έγγραφο που τεκμηριώνει με ειδική και αναλυτική αιτιολογία τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των οδών στις οποίες έχουν πρόσωπο τα γήπεδα». Ακόμη τονίζεται: «Εχετε επίσης πλήρη γνώση ότι ουδέν νομικό κώλυμα υφίσταται, ούτε άλλωστε έχετε μέχρι σήμερα ισχυρισθεί το αντίθετο, ικανό να ματαιώσει την αποδοχή των αιτήσεών μας και την έκδοση των αδειών τις οποίες έχουμε αιτηθεί. Αν άλλωστε συνέτρεχε παρόμοια περίπτωση είναι βέβαιον ότι θα είχατε προβεί σε απόρριψη των εκκρεμών αιτήσεων γνωστοποιώντας προς ημάς συγκεκριμένο νόμιμο λόγο». Επίσης οι υπογράφοντες το εξώδικο μιλούν για «άνιση και μεροληπτική συμπεριφορά» εις βάρος τους, σημειώνοντας ότι μεταγενέστερες αιτήσεις από τρίτους για δόμηση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή και εντός της ίδιας περιοχής "Natura" έχουν γίνει δεκτές και έχουν εκδοθεί.
 Και συμπεραίνει στο καταληκτικό κείμενο ότι «Με την ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας, διαμαρτυρόμεθα για την εις βάρος μας παρατεινόμενη άδικη, μεροληπτική και μη νόμιμη άρνηση να εκτελέσετε τα υπηρεσιακά σας καθήκοντα και σας οχλούμε για ύστατη φορά όπως ενεργώντας τα νόμιμα, μας γνωρίσετε εντός προθεσμίας 10 ημερών από της επιδόσεως της παρούσης χρόνο περάτωσης του ελέγχου των αιτήσεων μας, άλλως σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής σας γνωρίζουμε ότι θα καταφύγουμε στους φυσικούς μας δικαστές».
Share on Google Plus

About kyparissiotis