Επιτέλους προσλήψεις 1.578 πυροσβεστών με πεντάμηνη σύμβαση

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πρόσληψη 1.578 εποχικών πυροσβεστών, που θα απασχοληθούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών και όχι οκτώ μηνών που προβλεπόταν τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται 5μηνη και όχι 8μηνη απασχόληση,όπως ίσχυε μέχρι τώρα για τους 1.578 εποχικούς πυροσβέστες. Παράλληλα, με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται η παλαιά διάταξη (παράγραφος 7 άρθρου 3 Π.Δ. 124/2003) που προέβλεπε ότι οι εποχικοί πυροσβέστες μπορούσαν να επαναπροσληφθούν για πέντε περιόδους και το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί μέχρι δέκα χρόνια – κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας – εφόσον υπήρχαν υπηρεσιακές ανάγκες που το επέβαλαν.
Η νέα διατύπωση της επίμαχης παραγράφου προβλέπει ότι «οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2013 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα έτη 2014 και 2015 εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.». Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από την πρόσληψη των εποχικών θα επιβαρυνθεί κατά 11.334.917 ευρώ ο κρατικός προϋπολογισμός για το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ με το ίδιο ποσό θα επιβαρυνθούν οι προϋπολογισμοί και των δυο επόμενων ετών (2014 – 2015).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια