Νότιος Κυπαρισσιακός Κόλπος: Ένας μοναδικός βιότοπος χρήζει άμεσης προστασίας.Η δράση του ΑΡΧΕΛΩΝ στον νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο με σκοπό τη μελέτη και προστασία της θαλάσσιας χελώνας και των βιοτόπων αναπαραγωγής της μετρά πλέον 30 χρόνια. Από το 1983 μέχρι και σήμερα, μέλη της ερευνητικής ομάδας του Συλλόγου και εθελοντές απ’ όλο τον κόσμο, διαμένουν στον Ερευνητικό Σταθμό Πεδίου της περιοχής καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου φωλεοποίησης και εκκόλαψης των νεοσσών (Μάιος έως Οκτώβριος εκάστου έτους) και, κατά μήκος της παραλίας μεταξύ των εκβολών του Αρκαδικού ποταμού και της Νέδας (περίπου 9,5 χλμ), προβαίνουν σε καταγραφή της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των θαλασσίων χελωνών, μαρκάρισμα των ενήλικων ατόμων, περίφραξη των φωλιών για την παρεμπόδιση της θήρευσης τους και ενημέρωση των ντόπιων και των επισκεπτών της περιοχής.
Αποτέλεσμα της περιγραφόμενης δράσης των ανθρώπων του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι να προστατεύονται κάθε χρόνο 700 περίπου φωλιές και περισσότερα από 60.000 χελωνάκια να φτάνουν με ασφάλεια στην θάλασσα. Το έργο τους κάθε άλλο παρά εύκολο μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος. Η προστασία των φωλιών της Caretta caretta προϋποθέτει πολύωρη εργασία στην παραλία κάτω από τον ελληνικό καλοκαιρινό ήλιο που επιφέρει σωματική και πνευματική καταπόνηση, συνεχή παρουσία και φυσικά ετοιμότητα, καθότι οι φυσικές απειλές του κινδυνεύοντος αυτού είδους είναι πολλές (π.χ. θήρευση από αλεπούδες, πλημμύρισμα από τα κύματα). Αν στις φυσικές απειλές προστεθούν και οι ανθρωπογενείς παράγοντες που επηρεάζουν το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον και το παράκτιο οικοσύστημα και επομένως παρενοχλούν άμεσα ή έμμεσα το κινδυνεύον είδος κατά την περίοδο της αναπαραγωγής του, μπορεί να αντιληφθεί κανείς το δύσκολο του εγχειρήματος. Ο νότιος Κυπαρισσιακός κόλπος αποτελεί την δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας στην Μεσόγειο και χαρακτηρίζεται από αμμώδεις παραλίες ιδιαιτέρως μεγάλου μήκους και πλάτους με εκτεταμένους αμμοθινικούς σχηματισμούς. Το ειδυλλιακό σκηνικό συμπληρώνει ένα από τα τελευταία παράκτια δάση της χώρας μας, το οποίο εκτείνεται πίσω από την παραλία. Κυρίως λόγω της φωλεοποίησης της Caretta caretta και της ύπαρξης των αμμοθινών όλη η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με τον κωδικό GR 2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας, Νεοχώρι – Κυπαρισσία». Η δε θαλάσσια περιοχή είναι και αυτή ενταγμένη στο ίδιο δίκτυο με τον κωδικό GR 2330008 «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας, Κατάκολο – Κυπαρισσία» λόγω της ύπαρξης μεγάλων εκτάσεων από λιβάδια ποσειδωνίας. 

Μολονότι με την πρόσφατη νομοθεσία περί «Διατήρησης της βιοποικιλότητας» τόσο η χερσαία όσο και η θαλάσσια περιοχή έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας δεν έχουν ακόμα εκπονήσει ένα διαχειριστικό σχέδιο, με το οποίο να καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα διατήρησης του οικοτόπου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Αποτέλεσμα της απραγίας της ελληνικής διοίκησης είναι να πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι αυθαίρετες παρεμβάσεις στην περιοχή που υποβαθμίζουν τον οικότοπο και παραβλάπτουν την ακεραιότητά του. Ειδικότερα οι μόνιμες κατασκευές επί του αιγιαλού, η χωρίς άδεια διάνοιξη δρόμων, η έντονη φωτορύπανση κατά μήκος της παραλίας, η χωρίς όρους χρήση επίπλων θαλάσσης, ο καθαρισμός της παράλιας κατά την διάρκεια επώασης των αυγών του προστατευόμενου είδους με βαρέα μηχανήματα, η αυθαίρετη δόμηση κατοικιών, τα υφιστάμενα σχέδια για εκτεταμένη δόμηση εντός του παράκτιου δάσους, η χωρίς έλεγχο υπεραλίευση ακόμα και με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία πλήττουν βάναυσα την οικολογική αξία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής που αποτελεί και τον φυσικό της πλούτο. 

Βάσει των ανωτέρω είναι ευνόητο ότι το έργο των ανθρώπων του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ είναι δύσκολο αλλά πολύ ουσιαστικό!! Όλοι τους είναι αποφασισμένοι να αφιερώσουν τις σωματικές και ψυχικές τους δυνάμεις σε αυτό που οραματίζονται. Στην ορθολογική και αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών με γνώμονα την διαφύλαξη των φυσικών τους πόρων. 

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το 2013, χρονιά εορτασμού της 30ετούς δράσης του Συλλόγου, θα βρίσκονται για άλλη μια φορά στον νότιο Κυπαρισσιακό, αποφασισμένοι μάλιστα να επεκτείνουν της δράση τους εγκαινιάζοντας τον Ιούνιο 2013 ένα νέο πρόγραμμα στην περιοχή: το πρόγραμμα της Νέδας, το οποίο θα λειτουργήσει με έδρα το Γιαννιστοχώρι Ν. Ηλείας και με το οποίο θα καταγραφούν και προστατευτούν οι υφιστάμενες φωλιές κατά μήκος της παραλίας μεταξύ των εκβολών της Νέδας και του Γιαννιτσοχωρίου (περίπου 4 χλμ). Θα είμαστε όλοι εκεί για να τους συνδράμουμε στο νέο τους αυτό εγχείρημα!! 

Παναγιώτα Θεοδώρου
Συντονίστρια Προγράμματος Πελοποννήσου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια