Νέα παράταση για τον Βιολογικό της Κυπαρισσίας χωρίς πειστικές εξηγήσεις

ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ θέση είναι η Δημοτική αρχή με αφορμή την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας καθώς δόθηκε 3η παράταση για το έργο του Βιολογικού της Κυπαρισσίας. Το 24ο θέμα αφορούσε την παράταση  του έργου του Βιολογικού Κυπαρισσίας όπου ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος βάση εγγράφου της Τ.Υ.Δ.Κ. για 3 μήνες από τηνπροηγούμενη παράταση, με αποτέλεσμα μέχρι 15 Απριλίου, εξηγώντας ότι αφορά τηνσυμπληρωματική σύμβαση με υποχρεωτικές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν μεσυνδέσεις αγωγών στη παραλιακή ζώνη. Το θέμα είναι βέβαια πόσες παρατάσεις θαπάρει το έργο και πότε θα γίνει οριστική παραλαβή του έργου, ενώ ειπώθηκε ότι θα παραταθεί και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Ενστάσεις υπέβαλε ο κ.Σωτηρόπουλος για την ετοιμότητα του έργου, ενώ καταψήφισε ο κ. Πετρόπουλοςεκτιμώντας ότι το έργο έχει ανακολουθίες πληρώνοντας επιβλέποντα τεχνικόσύμβουλο θεωρώντας αναξιόπιστο τον κ. Σαμπαζιώτη για τις έωλες εκτιμήσεις τουζητώντας να έρθει στο Δ.Σ. ο τεχνικός σύμβουλος προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.Ο κ. Μπακούρος υπέβαλε ερώτηση για τεχνικά έργα ενώ ο κ. Σαμπαζιώτης απάντησεότι οι παρατάσεις δίνονται για πλήρη αποπεράτωση του έργου. Το θέμα κατάπλειοψηφία με λευκό Κουκούμη. Φυσικά δεν απαντήθηκε πόσο κόστισε ησυμπληρωματική σύμβαση στον δημότη.
Το θέμα τώρα είναι να δούμε τι έχει συμβεί με τα αντλιοστάσια και την σύνδεσή τους με τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθώς και το έργο των ομβρίων το οποίο αν δεν ολοκληρωθεί τάχιστα δεν μπορεί να τρέξει ο Βιολογικός καθαρισμός...

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια