Προγραμματικές συμβάσεις και διαδικαστικά στην 3η συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΜΕ δεκάδες θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιείται η 3η συνεδρίαση του Δ.Σ Τρφιυλίας την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου  και ώρα 18.30, αφού τα μέλη της στην σημαντική συνεδρίαση θα προβούν στην άμεση λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :
1. Διαγραφή τελών ύδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους της Δημοτικής
Ενότητας Γαργαλιάνων (Έγκριση της αριθ. 3/2012 απόφασης Τ. Σ. Γαργαλιάνων).
2. Μείωση τελών ύδρευσης Τ.Κ. Πύργου (έγκριση της αριθ. 3/2012 απόφασης Τ. Σ. Πύργου.
3. Έγκριση όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τριφυλίας για την καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2012.
4. Διαγραφή ποσού 67,04 ευρώ του κ. Λάνου Γεωργίου του Ιωάννη από τον αριθ. 1511/2012 Βεβαιωτικό Κατάλογο χρήσης πεζοδρομίων, έτους 2011.
5. Διαγραφή ποσού 240,00 ευρώ του κ. Palikeshti Bilbil του Sybi από τον αριθ. 1623/2012 Βεβαιωτικό Κατάλογο ΚΟΚ Δ.Ε. Κυπαρισσίας, λόγω εξόφλησής του.
6. Διαγραφή του ποσού 50,00 ευρώ του κ. Γιαννόπουλου Γεώργιου του Κων/νου από τον αριθ. 1625/2012 Βεβαιωτικό Κατάλογο ΚΟΚ Δ.Ε. Κυπαρισσίας, λόγω εξόφλησής του.
7. Διαγραφή του ποσού 20,00 ευρώ του κ. Φωτεινόπουλου Χαραλάμπους του Παναγιώτη, από τον αριθ. 1623/2012 Βεβαιωτικό Κατάλογο ΚΟΚ Δ.Ε. Κυπαρισσίας, λόγω εξόφλησής του.
8. Διαγραφή του ποσού 16,70 ευρώ και του ποσού 13,20 ευρώ του κ. Μπουγά Αθανασίου του Χαραλάμπους, από τους αριθ. 1506/2012 & 1514/2012 Βεβαιωτικούς Καταλόγους Καθαριότητας και Φωτισμού αντίστοιχα, έτους 2011.
9. Διαγραφή του ποσού 80,00 ευρώ του κ. Πανταζόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη από τον αριθ. 1619/2012 Βεβαιωτικό Κατάλογο ΚΟΚ Δ.Ε. Κυπαρισσίας, λόγω λάθους στα στοιχεία της παράβασης.
10. Διαγραφή του συνολικού ποσού των 200,00 ευρώ της εταιρείας “ΚΥΠΡΟΥ Leasing” από τον αριθ. 1619/2012 Βεβαιωτικό Κατάλογο ΚΟΚ.
11. Διαγραφή του ποσού 40,00 ευρώ της κ. Γιάβη Νίτσας του Βασιλείου, από τον αριθ. 1624/2012 Βεβαιωτικό Κατάλογο ΚΟΚ , λόγω εξόφλησής του.
12. Διαγραφή του ποσού 60,70 ευρώ και του ποσού 15,00 ευρώ της κ. Καραχάλιου Χριστίνας του Σταύρου από τους αριθ. 22/2012 & 55/2012 Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΤΑΠ Τ.Κ. Φαρακλάδας.
13. Διαγραφή του ποσού 392,10 ευρώ και του ποσού 78,40 ευρώ της κ. Καραχάλιου Μαρίας του Σταύρου από τους αριθ. 31/2012 & 39/2012 Βεβαιωτικούς Καταλόγους Καθαριότητας και Φωτισμού Τ.Κ. Φαρακλάδας.
14. Διαγραφή του ποσού 22,20 ευρώ του κ. Φλέσσα Κων/νου του Νικολάου από τον αριθ. 1511/2012 Βεβαιωτικό Κατάλογο Πεζοδρομίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας, λόγω μεταφοράς του καταστήματός του.
15. Αίτηση Μπαλτάση Αντωνίου του Εμμανουήλ για διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης της κατοικίας του λόγω του ότι δεν έχει υδροδοτηθεί ακόμη.
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εξοπλισμός αντλιοστασίου & δίκτυο μεταφοράς προς δεξαμενή οικ. Μάρμαρο Δ.Δ. Καλού Νερού».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αγαλιανής».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών δρόμου παραπλεύρως σιδηροδρομικής γραμμής Καλού Νερού - Ελαίας».
19. Γνωμοδότηση επί του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011 (έως τον Αύγουστο του 2011) των Σχολικών Επιτροπών :
α) 3ου Νηπιαγωγείου Φιλιατρών, β) 3ου Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίας, γ) 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, δ) 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, ε) 1ου Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίας, στ) 1ου ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Κυπαρισσίας και 2ου ΣΕΚ Μεσσηνίας (Κυπαρισσίας) και ζ) 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, η) Νηπιαγωγείου Κοπανακίου, θ) 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων, ι) 2ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων.
20. Έλεγχος ενστάσεων λογαριασμών ύδρευσης – νεκροταφείων 9 Δημοτικών Διαμερισμάτων του τέως Δήμου Αυλώνος.
21. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Μαραθούπολης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθούπολης (Έγκριση της αριθ. 16/2011 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Μαραθούπολης)
22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών οδοποιίας από θεομηνίες», στην Δ.Ε. Αυλώνος.
23. Χορήγηση 2ης παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την επικαιροποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου α΄ και β΄ του Δήμου Τριφυλίας».
Share on Google Plus

About kyparissiotis