Εγκρίθηκε ο Προυπολογισμός- Παρεμβάσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ

ΜΙΚΡΑ νέα από την πόλη μας. Αρχικά παρελήφθη ο εγκεκριμένος Προυπολογισμός που ψήφισε ομόφωνα το οικειο Δ.Σ. καθώς η τυπική έγκριση που αναμενόταν προήλθε απο το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πιστοποίησή του. Ο Προυπολογισμός που ανέρχεται για πρώτη φορά στα 15 εκ. Ευρώ λόγω του Βιολογικού καθαρισμού εφαρμοζεται άμεσα εκκινώντας η εφαρμογή του και όποτε απαιτηθεί τροποποίησή του στο μέλλον.
Στενά επίσης παρακολουθεί ο Δήμος Κυπαρισσίας την εργολαβία που εκτελεί η Ν.Α. μέσω του ΥΠΕΧΩΔΕ με παρεμβάσεις στο οδικό εθνικό δίκτυο απο Τσακώνα ως Πύλο σε ότι αφορά τα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας. Ειδικότερα τεχνικά έργα υλοποιούνται στο κόμβο Φαρακλάδας όπου ζητήθηκε αλλαγή των ορίων ασφαλείας κατά την είσοδο και έξοδο του κόμβου, 3 παρεμβάσεις διεξάγονται στην περιοχή της Τερψιθέας όπου υπάρχει επικινδυνότητα του οδικού άξονα ο οποίος πρόσφατα διαγραμμίστηκε, στη διασταύρωση της Σπηλιάς και στην περιοχή του Καρτελά με διαπλατύνσεις και φωτισμό. Ο Δήμος έχει προβεί σε παρατηρήσεις για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις όπως έχουν εκφραστεί και μέσα απο συνεδριάσεις του οικείου Δ.Σ.
Η φωτό προέρχεται απο το radio936.gr
Share on Google Plus

About kyparissiotis