4η Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

       
 Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 22-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για το πιο κάτω θέμα:
  • Αναπροσαρμογή – Επιβολή Πολιτιστικού Τέλους Δήμου Τριφυλίας
« 5η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »
        Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 24-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
  • Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων, προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 – Ανατροπές από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
  • Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου»
  • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικο
Share on Google Plus

About kyparissiotis