Σύλλογος Μηχανικών Τριφυλίας για υποβάθμιση υπηρεσίας δόμησης

Στα πλαίσια του Καλλικρατικού Δήμου Τριφυλίας το πολεοδομικό γραφείο Κυπαρισσίας μετονομάστηκε σε υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας και στην αρμοδιότητας της έχει εκτός από τη δόμηση και τον έλεγχο των κατασκευών-οικοδομών και όλες τις αρμοδιότητες του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. Δηλαδή τον έλεγχο και τη διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης και των σχετικών μελετών που είναι σε εκκρεμότητα καθώς και τα αιτήματα των συμπολιτών μας που είναι σχετικά με αυτό το αντικείμενο. Στην  περιοχή ευθύνης της περιλαμβάνονται τα ρυμοτομικά σχέδια, όλοι οι οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 και μη, καθώς και η δόμηση σε όλη την εκτός ορίων και οικισμών περιοχή. Επίσης περιλαμβάνεται και η τήρηση και ο έλεγχος ως ένα βαθμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το έργο της υπηρεσίας είναι κρίσιμο επειδή απευθύνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό του στον πολίτη και από την εύρυθμη λειτουργία της, εξαρτάται η υλοποίηση έργων μικρών και μεγάλων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Το κυριότερο είναι ότι η υπηρεσία αυτή αντιμετωπίζει μεγάλο και έντονο φόρτο καθημερινά, από αιτήματα συμπολιτών μας που αφορούν άδειες δόμησης για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων του  Ν 4178/13,  αιτήματα για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, καταγγελίες- αυτοψίες, αιτήματα οικοδομησιμότητας και καλείται να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, που χωρίς τη συμβολή της δεν μπορούν να επιλυθούν.
 Για όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας είναι υπο-στελεχωμένη και διαθέτει 1 πολιτικό μηχανικό-προϊστάμενο, 1 υπομηχανικό και 3 διοικητικούς υπαλλήλους, για την διαχείριση όλου του όγκου του ανωτέρω έργου και των καθημερινών αιτημάτων, πράγμα που όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των ανωτέρω υπαλλήλων, αφού επιπλέον δεν υπάρχουν στην υπηρεσία οι κρίσιμες και εντελώς απαραίτητες ειδικότητες του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου. Σαν Σύλλογος μηχανικών που ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με την Υπηρεσία δόμησης αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει θέμα ουσιώδους λειτουργίας επειδή απαιτείται η στελέχωσή της με απαραίτητες ειδικότητες μηχανικών και με διοικητικό προσωπικό.
Στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού, τα περισσότερα πολεοδομικά σχέδια στην Τριφυλία χρονολογούνται από τον προπερασμένο 19ο αιώνα, όταν έγινε από συστάσεως του Ελληνικού κράτους, η πρώτη πολεοδομική παρέμβαση στην περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πολεοδομικό σχέδιο της Μαραθούπολης χρονολογείται από το 1859, των Φιλιατρών από το 1875, της κάτω πόλης Κυπαρισσίας από το 1871 κλπ. Από τότε ελάχιστα πολεοδομικά σχέδια αναθεωρήθηκαν ή επεκτάθηκαν τη δεκαετία του 50, ενώ μόνο στην Κυπαρισσία τη δεκαετία του 90 έγινε προσπάθεια επέκτασης στην κάτω πόλη και πολεοδομικού σχεδιασμού στην άνω πόλη με το Ν 1337/83,  η οποία παραμένει για πολλά χρόνια μέχρι τώρα σε εκκρεμότητα.
Σήμερα μετά από εκατόν-τριάντα και πλέον  χρόνια η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον πολεοδομικό σχεδιασμό που υπάρχει στη Τριφυλία, ο οποίος πλέον κρίνεται τεχνικά σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστος επειδή επικρατεί η αβεβαιότητα και η αοριστία στον καθορισμό των δομήσιμων χώρων με συνέπεια να συντελείται σε μεγάλο βαθμό καταπάτηση των κοινοχρήστων χώρων και οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων και οι ιδιώτες μηχανικοί που διαχειρίζονται τις υποθέσεις να κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα βάση της πολεοδομικής νομοθεσίας και με ποινικές ευθύνες. Δεν εξαιρούνται φυσικά ούτε οι υπάλληλοι μηχανικοί της υπηρεσίας δόμησης οι οποίοι κινδυνεύουν να υποπέσουν σε τεχνικά σφάλματα με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι σε όλη την Τριφυλία απουσιάζει οποιαδήποτε οργάνωση χρήσεων γης και χωροταξικού σχεδιασμού τον οποίο αρέσκονται να επικαλούνται παράγοντες της περιοχής ή αυτοί που μιλάνε για την περιοχή μας, ως προϋπόθεση  για την ανάπτυξή της.
Ο Σύλλογος Μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών Τριφυλίας κατά το παρελθόν έχει δώσει αγώνες για να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η λειτουργία του πολεοδομικού γραφείου Τριφυλίας και έχουμε πετύχει να εκλείψουν νοσηρές νοοτροπίες που ταλαιπώρησαν εμάς και τους πολίτες της Τριφυλίας για πολλά χρόνια, με τη συμπαράσταση βέβαια και της προηγούμενης δημοτικής αρχής του Καλλικρατικού Δήμου Τριφυλίας . Με την παρούσα Δημοτική αρχή το ΔΣ του συλλόγου συναντήθηκε δύο φορές και έθεσε τα ανωτέρω οξυμένα προβλήματα που αφορούν την υπηρεσία δόμησης και τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην περιοχή της Τριφυλίας, για τα οποία πήραμε υποσχέσεις για βελτίωση, όμως μέχρι σήμερα τίποτα σχετικό δεν έγινε.
Τονίζουμε για ακόμη μία φορά ότι είναι απαραίτητη τη στελέχωση της υπηρεσίας δόμησης με το απαραίτητο προσωπικό όπως ανωτέρω αναφέρουμε, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στον καθημερινό φόρτο των αιτημάτων που αντιμετωπίζει και για να συμβάλει στην επίλυση των πολεοδομικών προβλημάτων της περιοχής μας.
ΤΟ Δ.Σ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια