ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

  1. ΤΗΝ 39η τακτική συνεδρίασή της πραγματοποιεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 23-11-2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 η Οικονομική Επιτροπή και λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα:  Ορισμένα από αυτά αφορούν την Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015, την Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Εφαρμογή εγκεκριμένων από την πυροσβεστική υπηρεσία μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στα κλειστά γυμναστήρια Γαργαλιάνων και Κυπαρισσίας» ενώ για την ορεινή ζώνη προβλέπει την Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου «Τοπικές Διαπλατύνσεις Οδού Ελαίας – Καρυών»
  2. Στην συνεδρίαση θα γίνει επίσης λήψη απόφασης περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά αποφάσεων Λιμενάρχη Πύλου, σχετικά με επιβολή προστίμων στο Δήμο Τριφυλίας καθώς και έγκρισης απόφασης αριθ. 609/2015 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την απευθείας ανάθεση μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος, όπως και την Αποδοχή δωρεάς από το Σύλλογο για την Προστασία & Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας για τις ανάγκες φωτισμού της Παλιάς Πόλης Κυπαρισσίας. Τέλος προβλέπεται να συζητηθεί η έγκριση δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο, η Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων Οχημάτων – Μηχανημάτων» και τέλος η Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2015 (εισήγηση προς το Δ.Σ.).
Share on Google Plus

About kyparissiotis