Κτηνοτροφία και τοπικά προϊόντα στα αγροτικά προγράμματα

Η δομή των Μέτρων της νέας προγραμματικής περιόδου, στα οποία περιλαμβάνονται οι νέες προϋποθέσεις ένταξης στα βιολογικά, οι δαπάνες που καλύπτουν οι ενισχύσεις για την ίδρυση Ομάδων Παραγωγών, οι επενδυτικές ευκαιρίες που φέρνουν τα Leader και ποιες οι ενδείξεις που θα επιδοτηθούν στο νέο πρόγραμμα για τα συστήματα ποιότητας. Τα παραπάνω και όλα τα υπόλοιπα Μέτρα και παρεμβάσεις της νέας προγραμματικής περιόδου έρχονται μαζί με την Agrenda το Σάββατο 19 Ιουλίου στο ειδικό έντυπο ‘’Προγράμματα’’.
Ενίσχυση για την ίδρυση Ομάδας Παραγωγών, επέκταση της βιολογικής γεωργίας, έμφαση στην κτηνοτροφική παραγωγή και στην ανάπτυξη προϊόντων καινοτομίας αποτελούν μερικές από τις δράσεις των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων 2015-2020, πριν την υποβολή τους για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη 1η Αυγούστου.Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο σχεδιασμό των νέων δράσεων λαμβάνεται υπόψη η ενδεχόμενη μείωση των ενισχύσεων που διαχρονικά επιβεβαιώνεται μέσω των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ με βαθμιαία μεταστροφή (αναδιάρθρωση) των παραγωγικών συστημάτων σε συστήματα λιγότερο εξαρτώμενα από τις άμεσες ενισχύσεις. Δηλαδή οι ενισχύσεις λαμβάνουν επενδυτικό χαρακτήρα, «πρώτα η επένδυση και μετά τα χρήματα».
Στο προσχέδιο που βρίσκεται προς διαβούλευση, περιλαμβάνονται μέτρα για:

Σύσταση Ομάδων: Ενίσχυση για ίδρυση Ομάδας Παραγωγών με ανώτατο ποσό τα 100.000 ευρώ ανά έτος για όλους τους τομείς γεωργικών προϊόντων όσον αφορά την κάλυψη δαπανών μίσθωσης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού γραφείου, αμοιβές διοικητικού προσωπικού κλπ

Κατάρτιση: Επεκτείνεται η γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης των φορέων με δραστηριότητες επίδειξης, επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση, και εξατομικευμένη καθοδήγηση ανάλογα με τις ανάγκες του παραγωγού.

Συμβουλές: Έμφαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για εγκατάσταση νέων γεωργών, εντοπισμό και πρόβλεψη της ζήτησης, οικονομοτεχνικό σχεδιασμό καθώς και συμβουλές για την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων

Συστήματα ποιότητας: Ανώτατο ετήσιο ποσό 3000 € ανά γεωργική εκμετάλλευση για συστήματα πιστοποίηση βιολογικών, προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, ΠΟΠ, ετικέτας «προϊόν ορεινής παραγωγής» και «προϊόντα νησιωτικής γεωργίας», πρότυπων AGRO κλπ.

Πρόληψη και Αποκατάσταση: Ενίσχυση 100 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις ενεργητικής προστασίας για ομάδες παραγωγών. Αναλυτικός πίνακας χορηγούμενων ενισχύσεων για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου και ζωικού κεφαλαίου.

Βιολογικά: Ξεχωριστό κονδύλι και απαιτήσεις από τα υπόλοιπα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για πενταετή ένταξη στα μέτρα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, με προτεραιότητα σε Νέους Αγρότες, κατοίκους νησιών, παραγωγούς βιολογικών ζωοτροφών, παραγωγούς ΠΟΠ-ΠΓΕ, κ.α.

Δάσωση: Μέτρο ενίσχυσης για τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων και για επενδύσεις σε εμπορία δασικών προϊόντων.

Δασικά Natura: Ενίσχυση για δασοκαλλιεργητές των περιοχών Natura 2000 με 500 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως, κατ’ανώτατο όριο, κατά την αρχική περίοδο.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια