ΔΙΠΛΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ...

ΘΕΜΑ: “35η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας”. Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (23-12-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης, στο πιο κάτω θέμα : 1.Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού Δήμου Τριφυλίας οικονομικού έτους 2011 (έγκριση των αριθ. 202α & 202β/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής).
ΘΕΜΑ: “36η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας”. Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (23-12-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης, στο πιο κάτω θέμα : 1.Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2014.
Share on Google Plus

About kyparissiotis