27η και 28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (18-09-2013), ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης, στo πιο κάτω θέμα:
1. Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας έτους 2010 (Έγκριση της αριθ. 76/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής).
28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (18-09-2013), ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.15, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1. Λειτουργία εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Γαργαλιάνων, έτους 2013 (έγκριση των αριθ. 129/2013 & 53/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα).
2. Έγκριση δαπάνης εορτασμού Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου Δ.Κ. Γαργαλιάνων μέχρι του ποσού των 500,00 €.
3. Έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) σε ιδιωτικό χώρο στο Θεοδωρακόπουλο Ευάγγελο του Ιωάννη.
4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού της Φράγκου Μαρίας για το Ε 94 Χ.Ε. Προπληρωμής.
5. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Β΄ /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας.
6. Τροποποίηση Ο.Τ. 152 Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλίας.
7. Τροποποίηση Ο.Τ. 6 Ρυμοτομικού Σχεδίου Τ.Κ. Μαραθόπολης Δήμου Τριφυλίας.
8. Αίτηση Ρηγόπουλου Ιωάννη του Κων/νου για επιστροφή ποσού πληρωμής δημ. φόρων & τελών λόγω λάθους χρέωσης.
9. Αίτηση Ζαχαρόπουλου Παναγιώτη του Διονυσίου για διαγραφή ποσού 12,50 € από το Βεβαιωτικό Κατάλογο Τ.Α.Π.
10. Αίτηση GEHRKE THOMAS του KOYRT για διαγραφή ποσού 10,10 € από το Βεβαιωτικό Κατάλογο Τ.Α.Π.
11. Αίτηση Αγγελινά Νικολάου του Νικήτα για διαγραφή τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2013 λόγω μη χρήσης ακινήτου.
12. Αίτηση Μανιάτη Δημητρίου του Παναγιώτη για διαγραφή ποσού 4,80 € εκ παραδρομής πληρωθέντος.
13. Αίτηση Νικολάου Περικλή του Ιωάννη για διαγραφή τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2013
14. Αίτηση Πανοπούλου Σοφίας του Γεωργίου για διαγραφή Τ.Α.Π. από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δ.Κ. Κυπαρισσίας λόγω διπλοχρέωσής του.
15. Αίτηση Κοροβέση Γεωργίου του Κων/νου για διαγραφή προστίμων Τ.Α.Π. και Δημ. Φόρου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About kyparissiotis