KYPARISSIOTIS

Στόχος η επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων

Μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδοτούμενο επιτόκιο προβλέπει μεταξύ άλλων η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικότερα:
- Καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Για την ταχύτερη διεξαγωγή των διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες υλικών και υπηρεσίες προβλέπεται, αφενός, να συγχωνεύονται τα στάδια αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αφετέρου τα στάδια αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού.
- Οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών στις οποίες έχει εφαρμογή κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ύψους 1% επί του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στον αιτούντα εάν ευδοκιμήσουν τα ασφαλιστικά μέτρα.
- Προβλέπεται δυνατότητα συγχρηματοδότησης έργων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των έργων τους.
- Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς για τυπικούς λόγους, ορίζεται ρητά ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που προσκομίζονται είναι αποδεκτές εφόσον φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Παρέχεται η δυνατότητα να ορίζονται και ΝΠΙΔ του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως υπόλογοι – διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων, με σκοπό τη διευκόλυνση διενέργειας πληρωμών των έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού της Τραπέζης της Ελλάδος, που ήδη αξιοποιείται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
-Απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης ένταξης των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς καταργείται πλέον η προηγούμενη αποδοχή της απόφασης από το δικαιούχο. Στο εξής θα εκδίδεται κατευθείαν η απόφαση ένταξης και θα απευθύνεται στον τελικό δικαιούχο, ο οποίος αν εντός 30 ημερών δεν αντιταχθεί, τότε θα τεκμαίρεται πως την αποδέχεται και το αντίστοιχο έργο θα εντάσσεται.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια