Αναπτυξιακος Νόμος χωρίς ουσία για την τουριστική ανάπτυξη

Με τη γνωστή συνταγή των προαποφασισμένων ενεργειών, εξελίσσεται η διαβούλευση για τον αναπτυξιακό νόμο, καθώς δεν φαίνεται να λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη του, τις παρατηρήσεις του τουριστικού κόσμου.
Στη διαδικασία λοιπόν οριστικοποίησης του σχεδίου νόμου για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή), διαπιστώνονται πλήθος σημείων, τα οποία δίνουν αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα στο εν λόγω νομοσχέδιο και φυσικά φρενάρουν τους εν δυνάμει επενδυτές.
Σύμφωνα πάντα με το αρχικό σχέδιο, με το νέο Νόμο στηρίζονται οι ενισχύσεις στις φορολογικές απαλλαγές.
Αυτό όμως δεν συνδέεται με την αναπτυξιακή πορεία που θα έπρεπε να επιδιώκεται μέσω των κινήτρων αυτού του βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου.
Οι ενισχύσεις που δίνονται στον τομέα του τουρισμού αφορούν μόνο φορολογικές απαλλαγές οι οποίες όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί τις περισσότερες φορές δεν έχουν καν εφαρμογή στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Θα πρέπει να διατηρηθεί η ενίσχυση μέσω επιχορήγησης κεφαλαίου, όπως ίσχυε στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο , ο οποίος είχε ξεκάθαρα ενισχύσει τον τουριστικό κλάδο.
Είναι επίσης αναγκαία η ξεκάθαρη τοποθέτηση των επενδυτικών σχεδίων ιδρύσεων και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθούν με επιχορήγηση κεφαλαίου.
Με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο ο στόχος έπρεπε να είναι, η έτι περαιτέρω αναπτυξιακή προοπτική του τουριστικού τομέα , αλλά δυστυχώς απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο , υπάρχουν ως διαφαίνεται εκ του αποτελέσματος ,ώτα μη ακουόντων .-


Αντωνία Μπούζα Κωνσταντέλου
Share on Google Plus

About kyparissiotis